Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

MICREATE - nowy projekt naukowy Stowarzyszenia

MICREATE - nowy projekt naukowy Stowarzyszenia

Stowarzyszenie w styczniu 2019 r. rozpoczęło nowy, międzynarodowy projekt, którego liderem jest Science and Research Centre (Znanstveno-Raziskovalno Središč e Koper) z Koper w Słoweni, we współpracy z trzynastoma innymi uczestnikami pod nazwą "MICREATE - Dzieci migrujące i społeczności w zmieniającej się Europie" ("MICREATE - Migrant Children and Communities in a Transforming Europe") finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020 (numer umowy grantowej 822664).


Ogólnym celem projektu jest stymulowanie włączania różnych grup dzieci migrantów poprzez przyjęcie podejścia skoncentrowanego na dziecku oraz ich integracji w sferze edukacji i na poziomie postulatów politycznych. W oparciu o potrzebę ponownego spojrzenia na politykę integracyjną z jednej strony i spójność ze szczegółowym celem programu naukowego z drugiej strony, projekt badawczy ma na celu kompleksowe zbadanie współczesnych procesów integracji dzieci migrantów w celu ich wzmocnienia. Projekt wychodzi z założenia, że kraje europejskie i ich systemy edukacyjne napotykają różnorodne wyzwania związane z rosnącą różnorodnością etniczną, kulturową i językową, a zatem ma na celu: 1) określenie istniejących praktyk integracji dzieci migrantów na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez zbieranie danych i ich wtórną analizę; 2) analizę społecznych skutków tych programów integracyjnych poprzez prowadzenie studiów przypadków w dziesięciu krajach, w których zastosowane zostaną jakościowe i ilościowe badania, oparte o metodologię ukierunkowaną na dzieci; 3) rozwój narzędzi integracyjnych oraz identyfikację inwestycji społecznych, w szczególności w polityce edukacyjnej i systemach szkolnictwa, które mają na celu wzmocnienie pozycji dzieci.

Projekt, eksplanacyjny w swej naturze, służy rozwiązywaniu konkretnych problemów. Jego eksploracyjna część dotyczy głównie podejścia skoncentrowanego na dziecku, pozwalającego lepiej zrozumieć wyzwania integracji oraz potrzeby migrantów. Jednak wyniki badań eksploracyjnych zostaną wykorzystane do tworzenia narzędzi i polityki w sposób wyraźnie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów - w celu stymulowania integracji migrantów, wzmocnienia pozycji dzieci migrantów i odkrycia ich umiejętności jeszcze w ramach (angażujących też ich) badań. Nastąpi to poprzez stworzenie Laboratorium Integracji i Laboratorium Polityki, w którym głos dzieci, wyniki badań terenowych i analiza badań zastanych zostaną przełożone na praktyki i środki, dostępne dla specjalistów i praktyków oświatowych, a także na ramy polityki integracji migrantów, bardziej ukierunkowanej na dziecko, aby stymulować ich włączenie społeczne i skuteczne zarządzanie różnorodnością kulturową.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2021 roku. 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020 (numer umowy grantowej 822664). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.