Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Projekt „Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji”

Projekt „Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji” jest realizowany przez Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych. Fundatorem projektu jest Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe.

Cele Projektu

Naszym celem jest ograniczenie zachowań rasistowskich i ksenofobicznych oraz ich wizualnych przejawów z przestrzeni publicznej w Krakowie.

Podstawą osiągnięcia założonego celu jest stworzenie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji na akty o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym, które mogą przyjmować m.in. formę:

  • Dyskryminacji ze względu na przynależność do grupy etnicznej, narodowościowej

  • Przemocy fizycznej lub naruszenia nietykalności cielesnej

  • Obraźliwych wypowiedzi ustnych bądź pisemnych pojawiających się w prasie i internecie

  • Obelżywych napisów na murach, zdjęć, rysunków, filmów

  • Zachowań chuligańskich podczas imprez masowych o charakterze politycznym, sportowym, kulturalnym lub naukowym

Główne działania projektu

  • Monitoring wydarzeń motywowanych rasizmem i ksenofobią mających miejsce na terenie Krakowa od 2007r.

  • Monitoring bieżących wydarzeń w Krakowie oraz reakcji odpowiednich instytucji publicznych.

  • Przeprowadzenie treningów o tematyce antydyskryminacyjnej dla służb publicznych (władze samorządowe, wojewódzkie, policja, prokuratura, sądy, straż miejska, służby społeczne, kuratorium oświaty). Poprzez szkolenia chcielibyśmy zwiększyć świadomość problemu oraz dostarczyć wiedzy w zakresie sposobów radzenia sobie z nim.

  • Zorganizowanie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli służb publicznych, środowisk mniejszościowych, organizacji społecznych, a także przedstawicieli klubów piłkarskich. Praca grupy ma na celu pomoc w opracowaniu właściwej strategii reakcji na zdarzenia o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym.

  • Ostatecznym działaniem będzie wypracowanie miejskiej strategii prewencji i reagowania. Dokument będzie zawierał opis występujących w Krakowie problemów, określenie zadań dla poszczególnych służb i organizacji, określenie katalogu obowiązków i ciężaru odpowiedzialności za ich wykonanie, wskazanie sposobów i administracyjnych ścieżek postępowania w przypadku konieczności reakcji na dany, określony akt lub zachowanie. Strategia będzie również określała sposoby prowadzenia działań typowo prewencyjnych, obejmujących zadania publiczne w sferze edukacji, kształtowania przestrzeni publicznej, organizacji imprez masowych, a także kampanii społecznych.


Chcielibyśmy aby wypracowana przez nas strategia stała się modelem dla pozostałych polskich miast, a tym samym przyczyniła się do eliminacji zachowań rasistowskich i ksenofobicznych w kraju.

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.